Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften?

Medlemsavgiften 2020
Medlemsavgiften är 150 kr/vuxen och 50 kr/ungdom under 20 år. Familjemedlemskap 250 kr. Inbetalas på Bankgiro nummer 378-9732
Vid betalning via Internet, ange namn och adress på dem ni betalar för. Och för ungdom även födelseår.
Parkeringsbevis ska sitta väl synligt i bilen då den parkeras på Lyskulle.

Årets viltvårdare 2019

Vem har gjort en insats som årets viltvårdare 2019? Lämna förslag till styrelsen före 15 april 2020. Förslag i två klasser ungdom och senior. Resultat tillkännages i samband med sommarfesten 2020