Skyttekurs mot rörligt mål

I torsdags den 16 maj startade vi en skyttekurs om 4 gånger på Idala Jaktskyttebana mot rörligt mål under ledning av Bengt-Erik Kärrbrant. Ringrostiga fick deltagarna börja med att ”glida in mot målet” med bössan. Efter ett antal gånger var det dags att göra samma sak fast nu mot ett rörligt mål i form av ett vildsvin. Anmärkningsvärt vad lite träning under sakkunnig ledning ger snabbt resultat. Nu ser vi alla fram mot kommande torsdagar när vi får lära oss mer.

Har Du intresse av att deltaga i våra skytteaktiviteter så anmäl ditt intresse till Mikael Svensson, 070-358 1694

 

Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften?

Medlemsavgiften 2019
Medlemsavgiften är 150 kr/vuxen och 50 kr/ungdom under 20 år. Familjemedlemskap 250 kr. Inbetalas på Bankgiro nummer 378-9732
Vid betalning via Internet, ange namn och adress på dem ni betalar för. Och för ungdom även födelseår.
Parkeringsbevis ska sitta väl synligt i bilen då den parkeras på Lyskulle.

Årets viltvårdare 2018

Vem har gjort en insats som årets viltvårdare 2018? Lämna förslag till styrelsen före 31 mars 2019. Förslag i två klasser ungdom och senior. Resultat tillkännages i samband med sommarfesten 2019.