Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften?

Medlemsavgiften 2019
Medlemsavgiften är 150 kr/vuxen och 50 kr/ungdom under 20 år. Familjemedlemskap 250 kr. Inbetalas på Bankgiro nummer 378-9732
Vid betalning via Internet, ange namn och adress på dem ni betalar för. Och för ungdom även födelseår.
Parkeringsbevis ska sitta väl synligt i bilen då den parkeras på Lyskulle.

Årets viltvårdare 2018

Vem har gjort en insats som årets viltvårdare 2018? Lämna förslag till styrelsen före 31 mars 2019. Förslag i två klasser ungdom och senior. Resultat tillkännages i samband med sommarfesten 2019.

Hundkurs på Lyskulle 18 maj

Hundkurs Lyskulle

Dagskurs på Lyskulle, Vallda, med Peter Ekeström, Dogworks

Få en mer följsam hund!

Jägareförbundet Kungsbacka inbjuder till dagskurs på Lyskulle 18 maj klockan 09.00 – 17.00

Bromsen & Inkallningen

En del handlar om teori, om vikten av att kunna läsa hundens fysiska signaler och om sätt att öva upp din förmåga att fånga hundens uppmärksamhet. Hundar har bara ett sätt att prata. Med kroppen. Med fysiska signaler. Lär vi oss det språket, om vi svarar på rätt sätt och i rätt lägen, blir hunden mer uppmärksam på vad vi gör och vad vi vill.

Mest handlar kursen om praktiska övningar, som steg för steg följsamheten i situationer då hunden tidigare ”fattat egna beslut”. Det blir övningar i uppmärksamhet, i en hela tiden stigande trappa av svårigheter med retningar.

Det mesta vi gör är individbaserat, alla är individer, både hundar och människor. Alla, nybörjare och erfarna oavsett förkunskaper, kan vinna framsteg. Under kursen finns också tid för samtal om problemlösningar av olika slag, både i vardag och i jakt.

Pris: 1 500 kr, inklusive lunch och fika.

Anmälan till: lars.eriksson945@gmail.com eller 070-633 26 64

Bindande anmälan, begränsat till 15 -20 platser

Jägareförbundet Kungsbacka och Peter Ekeström, Dogworks

 

Kom och hjälp till på städ och aktivitetsdagar i maj 2019

Städ och aktivitetsdagar på Lyskulle 5, 12, 19 och 26 maj

arbetsdag

Samling kl 10.00 på söndagarna
Nu är det dags för våra städ och aktivitetsdagar där vi gör våra gemensamma lokaler och grönytor fina inför sommaren. Buskar ska klippas, diken rensas och det ska fejas lite här och var. Lite målning av ladan samt klubbhuset blir det också, Om många ställer upp får vi mera gjort till allas vår trevnad. Tag gärna med dig lite egna verktyg för att kratta, gräva, klippa buskar med mera som kan behövas. dag. Det är en hel del som skall göras på Lyskulle så vi hoppas på att många ställer upp och hjälper till med arbetena.

 

Skulle vi mot förmodan behöva ställa in på grund av dålig väderlek så kommer det att meddelas på hemsidan.

 

Varmt välkomna