Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften?

Medlemsavgiften 2022
Medlemsavgiften är 150 kr/vuxen och 50 kr/ungdom under 20 år. Familjemedlemskap för de som är folkbokförda på samma adress är 250 kr. Inbetalas på Bankgiro nummer 378-9732
Vid betalning via Internet, ange namn och adress samt epostadress på dem ni betalar för. För ungdom även födelseår.
Parkeringsbevis ska sitta väl synligt i bilen då den parkeras på Lyskulle.