MERA TALL

Tölö-Lindome Älgskötselområde och Kungsbacka Nordväst Älgskötselområde inbjuder till dialogmöte om skog och vilt.

Vi kommer att ha en informations- och diskussionskväll om våra framtida skogar och viltstammar. Träffen anordnas tillsammans med Magnus Gunnarsson från Skogsstyrelsen. Han kommer att hålla föredrag i ämnet viltet i förhållande till skogen.

Datum: Tisdagen den 10 maj klockan 18.00
Plats: Bygdegården i Älvsåker

Ämnen som tas upp:

  • Skog och vilt i (o)balans
  • Klövvilt och foder
  • Mera tall, en arbetsmetod
  • Dialog
  • Utvärdering av dialog
  • Planerad fältaktivitet

Hjärtligt välkomna!