Välkommen till Onsala Vallda Jakt och Viltvårdsförening

LyskulleOnsala Vallda jakt och viltvårdsförening är en ideell förening som bildades för att verka för viltvård och god jaktkultur. Föreningen verkar inom Onsala och Vallda församlingar i Kungsbacka kommun.
Föreningen har som mål att samverka med jordbruk, skogsbruk, allmänheten och myndigheter på orten och i länet.


Nu är det dags för våra städ och aktivitets
dagar på Lyskulle.
Söndagarna 5, 12, 19, 26 maj med samling kl 10.00
Se mer i spalten till höger.

Aktivitets kalendern

 

Håll koll på när vi arrangerar kurser och större aktiviteter.
Aktiviteter