Priser för att hyra på Lyskulle

Stora hagen heldag (4-8 timmar): 550 kr.
(Huset ingår inte utan tillkommer men ladan ingår)

Stora hagen halvdag (Max 3,5 timmar): 350 kr.
(Huset ingår inte utan tillkommer men ladan ingår)

Tillfälle (Max 1 timme) 200 kr.

Klubbhuset (Heldag): 250 kr.

Av- eller ombokning måste ske minst 24 timmar innan bokning för att kostnad inte ska utgå.

Bokning av Lyskulle sker genom epost till Gunilla Andersson kennelcoasters@gmail.com

Tänk på att vi ska respektera varandra och om det pågår en hundkurs eller aktivitet så rasta inte din hund denna dag. Du kan alltid se om det är bokat i kalendern på hemsidan.