Hög tid att betala medlemsavgift 2023

Nu är det hög tid att betala din medlemsavgift om du inte redan gjort detta. Avgiften för 2023 är 200 kr för vuxenmedlem och 300 kr för familjemedlemmar skrivna på samma adress. Ungdom upp till 20 år betalar 50 kr. Inbetalning sker till föreningens bankgiro nr: 378-9732
Efter betald medlemsavgift kommer ett P-tillstånd/medlemskort att skickas via epost.
Alla utskick kommer av ekonomiska skäl att skickas via epost. Har Du inte anmält din epostadress så gör det här på hemsidan under ”Medlemskap”