Medlemsavgift 2023

Under februari månad kommer vi att skicka ut information om medlemsavgift samt kallelse och handlingar inför föreningens årsmöte i mars.
Alla utskick kommer av ekonomiska skäl att skickas via epost. Har Du inte anmält din epostadress så gör det här på hemsidan under ”Medlemskap”