Medlemsavgift för 2024

Nu kan du betala din medlemsavgift för år 2024. Avgiften för 2024 är 200 kr för vuxenmedlem och 300 kr för familjemedlemmar skrivna på samma adress. Ungdom upp till 20 år betalar 50 kr. Inbetalning sker till föreningens bankgiro nr: 378-9732
Efter betald medlemsavgift kommer ett P-tillstånd/medlemskort att skickas via epost.
Alla utskick kommer av ekonomiska skäl att skickas via epost. Har Du inte anmält din epostadress så gör det här på hemsidan under ”Medlemskap”