Årsmöte & Sommarfest 2021

Årsmöte

Fredagen 9/7 kl. 17.00, på Lyskulle utomhus.

Detta i anslutning till Sommarfesten som börjar kl. 18.00

 OBS! Om årsmötet måste flyttas på grund av omständigheter med Covid-19 så annonseras detta här på hemsidan.

Verksamhetsberättelse för Onsala Vallda jakt och viltvårdsförening

Styrelsen 2020
Ordförande Bengt Andersson, Vice ordförande Andreas Söderlindh,
Kassör Johan Larsson, Sekreterare Sofia Johansson,
Ledamöter Jens Rasmussen, Mikael Svensson, och Leif Ytterström
Suppleant Jan Blank

Vi har under 2020 haft ett årsmöte. Vi har också haft ett möte med Hamra Jaktskytte och Studieförening, Tölö Jaktvårdskrets och Släp Jaktvårdskrets där vi tog upp framtiden för Hamra Skjutbana.
Och detta året blev det av förklarliga skäl ingen sommarfest, men vi hoppas på att vi kan återuppta denna tradition sommaren 2021.
Niklas och Andreas har under året genomfört lydnadskurser för hundar och vi hoppas att de kommer kunna fortsätta med detta under 2021 då detta varit väldigt uppskattat bland deltagarna.
Det har arrangerades en jaktdag under 2020 med 184 deltagare vilket resulterade i 28 fällda vildsvin. Ett stort tack till Ingemar, jaktledare samt områdesansvariga och hundförarna som återigen har genomfört ett gediget arbete.

Jag vill också passa på att tacka de medlemmar som ställer upp och bidrar så att föreningen kan leva vidare.

Ordförande Bengt Andersson 

Viktig information

 Medlemsavgiften 2021

Medlemsavgiften betalas med inbetalningskort eller via internet,
senast 15/4 (Betalning 2020 kvartal 4 räknas för 2021).
Ange namn och adress för dem ni betalar för, samt födelseår för ungdom. Parkeringsbeviset skall sitta synligt i bilen då den parkeras på Lyskulle. Hur parkeringsbiljett kan erhållas annonseras senare på hemsidan.
BG: 378-9732
50 kr/ungdom under 20 år
150 kr/vuxen
250 kr/familj

Sommarfest fredag 9/7 kl. 18.00 på Lyskulle

Som vanligt blir det tipspromenad, lotteri, kaffe och godiskorg.
Tag med något att grilla, dryck och glatt humör!
Om du har något att skänka som lotterivinst, meddela Bengt Andersson bwa@live.se

Årets aktiviteter på Lyskulle annonseras här på hemsidan:

www.onsala-vallda.se

Vem vill du nominera till Årets viltvårdare 2020?

Lämna förslag och motivering på årets viltvårdare till styrelsen före den 15 maj. Bengt Andersson, bwa@live.se
Vinnare meddelas på sommarfesten.

Gräsklippning

 Har du möjlighet att hjälpa till med gräsklippning på Lyskulle så meddela styrelsen för instruktioner och schema.

Har Du möjlighet att hjälpa till?

Huset och ladan behöver målas i år, så om någon har lite tid över kan ni kontakta styrelsen.

Sophantering

Soptunnan får bara användas till hundavföring och inte något annat som till exempel. porslintomtar och annat icke tillhörande skräp.
Notera också att vi inte har någon kommunal sophämtning på plats utan detta sköts ideellt av föreningens medlemmar.

Frågor om aktiviteter:

Skytte:
Mikael Svensson: 070-358 16 94, a9kocken@hotmail.com

Bokning av planen:
Andreas Söderlindh: 073-033 81 49, andreas.soderlindh@telia.com
Det finns möjlighet att boka planen på regelbunden basis:

Hundkurser:
Niklas Liljengren: 072 537 1718
Andreas Söderlindh: 073 033 8149 andreas.soderlindh@telia.com

VILTOLYCKSTATISTIK 2020

ÄLGAR INBLANDADE I OLYCKOR 9
DÖDA                   2
BEDÖMDA SOM EJ SKADADE 7
RÅDJUR INBLANDADE I OLYCKOR 75
DÖDA                   47
BEDÖMDA SOM EJ SKADADE 17
EJ FUNNA 11
VILDSVIN INBLANDADE I OLYCKOR 11
DÖDA                   7
BEDÖMDA SOM EJ SKADADE 4
DOVHJORT INBLANDADE I OLYCKOR 0

Priser för att hyra på Lyskulle

Stora hagen heldag (4-8 timmar): 550 kr.
(Huset ingår inte utan tillkommer men ladan ingår)

Stora hagen halvdag (Max 3,5 timmar): 350 kr.
(Huset ingår inte utan tillkommer men ladan ingår)

Tillfälle (Max 1 timme) 200 kr.

Klubbhuset (Heldag): 250 kr.

Bokning av Lyskulle sker genom epost till Andreas Söderlindh andreas.soderlindh@telia.com

Tänk på att vi ska respektera varandra och om det pågår en hundkurs eller aktivitet så rasta inte din hund denna dag. Du kan alltid se om det är bokat i kalendern på hemsidan.

Anmäl Epost och mobilnummer

Anmäl Epost och mobilnummer
(klicka på länken ovan)

Styrelsen kommer att samla in mobilnummer och e-postadresser för att snabbare och lättare kunna kommunicera med alla medlemmar. De medlemmar som ändå önskar få information och inbjudningar per post kommer fortsättningsvis att kunna få det.

Frågor om mobilnummer och e-postadress:
Leif Ytterström: 070-563 35 00, leif@ytterstrom.se
Frågor om bokning av planen:
Andreas Söderlindh: 073-033 81 49, andreas.soderlindh@telia.com
Frågor om skytteaktiviteter:
Mikael Svensson: 070-358 16 94, a9kocken@hotmail.com
Frågor om jakthundskurser:
Niklas Liljengren: 072-537 17 18
Andreas Söderlindh: 073-033 81 49, andreas.soderlindh@telia.com
Övriga frågor:
Bengt Andersson: 070-729 67 94, bwa@live.se

Information

 www.onsala-vallda.se

På hemsidan under ”Aktiviteter” kan man se kalender för Lyskulle, här ser man när planen är uthyrd. Övriga tider samsas medlemmar som önskar nyttja planen.
Nu har föreningen Medhjälparförsäkring så att alla medlemmar som hjälper till med arbeten i föreningens regi är försäkrade om olyckan skulle vara framme. Vi behöver Din epostadress

Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften?

Medlemsavgiften 2021
Medlemsavgiften är 150 kr/vuxen och 50 kr/ungdom under 20 år. Familjemedlemskap för de som är folkbokförda på samma adress är 250 kr. Inbetalas på Bankgiro nummer 378-9732
Vid betalning via Internet, ange namn och adress samt epostadress på dem ni betalar för. För ungdom även födelseår.
Parkeringsbevis ska sitta väl synligt i bilen då den parkeras på Lyskulle.

Jakthundslydnad – Helgkurs på Lyskulle 22-23 maj 2021

Kan vara en bild av text