Medlemsavgift för 2024

Nu kan du betala din medlemsavgift för år 2024. Avgiften för 2024 är 200 kr för vuxenmedlem och 300 kr för familjemedlemmar skrivna på samma adress. Ungdom upp till 20 år betalar 50 kr. Inbetalning sker till föreningens bankgiro nr: 378-9732
Efter betald medlemsavgift kommer ett P-tillstånd/medlemskort att skickas via epost.
Alla utskick kommer av ekonomiska skäl att skickas via epost. Har Du inte anmält din epostadress så gör det här på hemsidan under ”Medlemskap”

Priser för att hyra på Lyskulle

Stora hagen heldag (4-8 timmar): 550 kr.
(Huset ingår inte utan tillkommer men ladan ingår)

Stora hagen halvdag (Max 3,5 timmar): 350 kr.
(Huset ingår inte utan tillkommer men ladan ingår)

Tillfälle (Max 1 timme) 200 kr.

Klubbhuset (Heldag): 250 kr.

Av- eller ombokning måste ske minst 24 timmar innan bokning för att kostnad inte ska utgå.

Bokning av Lyskulle sker genom epost till Gunilla Andersson kennelcoasters@gmail.com

Tänk på att vi ska respektera varandra och om det pågår en hundkurs eller aktivitet så rasta inte din hund denna dag. Du kan alltid se om det är bokat i kalendern på hemsidan.

Anmäl Epost och mobilnummer

Anmäl Epost och mobilnummer
(klicka på länken ovan)

Styrelsen kommer att samla in mobilnummer och e-postadresser för att snabbare och lättare kunna kommunicera med alla medlemmar. De medlemmar som ändå önskar få information och inbjudningar per post kommer fortsättningsvis att kunna få det.

Frågor om mobilnummer och e-postadress:
Leif Ytterström: 070-563 35 00, leif@ytterstrom.se
Frågor om bokning av planen:
Andreas Söderlindh: 073-033 81 49, Gunilla Andersson
Frågor om skytteaktiviteter:
Mikael Svensson: 070-358 16 94, a9kocken@hotmail.com
Frågor om jakthundskurser:
Niklas Liljengren: 072-537 17 18
Andreas Söderlindh: 073-033 81 49, andreas.soderlindh@telia.com
Övriga frågor:
Bengt Andersson: 070-729 67 94, bwa@live.se

Information

 www.onsala-vallda.se

På hemsidan under ”Aktiviteter” kan man se kalender för Lyskulle, här ser man när planen är uthyrd. Övriga tider samsas medlemmar som önskar nyttja planen.
Nu har föreningen Medhjälparförsäkring så att alla medlemmar som hjälper till med arbeten i föreningens regi är försäkrade om olyckan skulle vara framme. Vi behöver Din epostadress