Om föreningen

Onsala Vallda jakt och viltvårdsförening är en ideell förening som bildades för att verka för viltvård och god jaktkultur. Föreningen verkar inom Onsala och Vallda församlingar i Kungsbacka kommun.
Föreningen har som mål att samverka med jordbruk, skogsbruk, allmänheten och myndigheter på orten och i länet.
Onsalahalvön är en bygd med mycket bebyggelse och stort friluftsliv från allmänheten varför stor vikt vid hänsynstagande mellan olika intressen måste finnas.

Onsala Vallda jakt- och viltvårdsförening bildades 1976, och har idag ca 200 medlemmar.