Om föreningen

Onsala Vallda jakt och viltvårdsförening är en ideell förening som bildades för att verka för viltvård och god jaktkultur. Föreningen verkar inom Onsala och Vallda församlingar i Kungsbacka kommun.
Föreningen har som mål att samverka med jordbruk, skogsbruk, allmänheten och myndigheter på orten och i länet.
Onsalahalvön är en bygd med mycket bebyggelse och stort friluftsliv från allmänheten varför stor vikt vid hänsynstagande mellan olika intressen måste finnas.

Onsala Vallda jakt- och viltvårdsförening bildades 1976, och har idag ca 200 medlemmar.

Styrelsen

Ordförande: Bengt Andersson, 070 729 6794
Vice Ordförande: Mikael Svensson, 070 358 1694
Kassör: Leif Ytterström, 070 563 3500
Sekreterare: Sofia Johansson, 070 442 4466
Ledamot: Anders Blomgren
Ledamot: Johan Larsson
Ledamot: Neil Sahlberg
Suppleant: Jan Blank
Suppleant: Jonas Johansson

Hundsektionen: Gunilla Andersson, 070 170 5386
Festkommité: Mikael Svensson, 070 358 1694
Skyttekommité: Mikael Svensson, 070 358 1694
Älgsektion: Martin Petersson, 073 354 6300
Vildsvinssektion: Ingemar Karlsson, 0300 28454