Medlemskap

Här kan ni ansöka om medlemskap i Onsala Vallda Jakt och Viltvårdsförening

Det går också bra för nuvarande medlemmar att uppdatera sina uppgifter via formuläret nedan.

 1. Fyll först i formuläret och tryck på ”Skicka in medlemsuppgifter”, om det blir något fel korrigerar ni era uppgifter i formuläret och försöker igen.
 2. Sedan skickar ni in medlemsavgiften till bankgirot som ni hittar längre ner på denna sida.

Ansökningsformulär


  Ny MedlemBefintlig Medlem


  Familjemedlemskap 300kr/årVuxenmedlem 200kr/årUngdom (upp till 20 år) 50kr/år

  Inbetalning av medlemsavgift

  Bankgiro nr: 378-9732

  Ange namnen och adress på dem ni betalar för, och för ungdomar även födelseår. Och glöm inte att skriva in ert eget namn och adress.

  Information om behandling av personuppgifter enligt artikel 13 dataskyddsförordningen

  I och med att du beviljas medlemskap, kommer Onsala-Vallda Jakt och Viltvårdsförening att behandla dina personuppgifter i sitt medlemsregister. Ändamålet är medlemsadministration och för olika  utskick kring våra aktiviteter. De kategorier av uppgifter som behandlas är dels de uppgifter du lämnat i ansökan dels de uppgifter som behandlas i samband med att du anmäler dig till någon av våra aktiviteter. Den rättsliga grunden för behandling är dels samtycke (se ovan) och dels berättigat intresse efter en intresseavvägning, enligt art 6, 1. a) och f) dataskyddsförordningen.

  Behandlingen av uppgifterna är nödvändiga för att kunna administrera medlemskapet och för vårt uppföljningsarbete.

  Lämnat samtycke kan återkallas när som helst, utan att det påverkar lagligheten av behandling på grund av samtycket , innan detta återkallades. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.