Kurser

Jakthundskurs 2018 – Jakthundslydnad på Lyskulle

Onsdagar klockan 18:30 med start april 2018
8 gånger, kostnad 650 kr + medlemsavgift

Instruktörer – Niklas Liljengren och Andreas Söderlindh

Anmälan till:

Niklas Liljengren 072-537 1718 eller
Andreas Söderlindh 073-033 8149

Har du egna förslag och initiativ till kurser, kontakta styrelsen för en diskussion.