Kurser

Jakthundskurs 2019 – Jakthundslydnad på Lyskulle

Intresse för en kurs under 2019?
8 gånger, kostnad 650 kr + medlemsavgift

Instruktörer – Niklas Liljengren och Andreas Söderlindh

Anmäl intresse och frågor till:

Niklas Liljengren 072-537 1718 eller
Andreas Söderlindh 073-033 8149

Har du egna förslag och initiativ till kurser, kontakta styrelsen för en diskussion.