Kurser

Jakthundskurser 2015 – Jakthundslydnad på Lyskulle

Onsdagar med start den 15/4-2015 klockan 18:30
8 gånger, kostnad 650 kr + medlemsavgift

Instruktörer – Niklas Liljengren och Gunilla Andersson

Anmälan till:

Niklas Liljengren 0725- 371718 eller
Gunilla Andersson 0701-705386, kennelcoasters@gmail.com

Har du egna förslag och initiativ till kurser, kontakta styrelsen för en diskussion.